Data: Poniedziałek, 27 Maja 2019 roku. Do końca roku zostało 219 dni.
Imieniny obchodzą:
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowit
ul.Warecka 19, 26-660 Jedlińsk      

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

tel. fax: 48 32-13-021

.:. MENU .:.


 

 

 

  


 

 

 

 

Rozkład jazdy
 


GMINNE CENTRUM
KULTURY I KULTURY
FIZYCZNEJ

 


 


 


 
 

.:. WYŚLIJ SMS .:.
Wybierz bramkę:

Idea
Plus
Era
 
.:. POGODA .:.
Zobacz jaka dziś jest pogoda w najbliższym mieście-Radomiu
 

 .:. INFO .:.

Twój adres IP: 3.208.22.127
Nazwa serwera: jedlinsk.eu

 .:. PORTALE .:.
Startuj z nami   

Jesteś: 4017
osobą w naszym serwisie

Online:

 

ELEKTRONICZNY URZĄD

Od 1 maja 2008 roku można składać wnioski do urzędu drogą  elektroniczną (wymagany  podpis elektroniczny).
Przejdź na stronę logowania »
 

 Szanowni Państwo

   W
itamy na oficjalnej stronie Gminy Jedlińsk. Znajdą tu Państwo informacje o jej historii, zabytkach i dniu dzisiejszym, a także niezbędne dane o instytucjach publicznych, które mogą być Państwu pomocne. Tym z Państwa, którzy interesują się historią, architekturą, kulturą, muzyką, którzy cenią sobie kontakt z nieskażoną przyrodą i pięknym krajobrazem - gwarantujemy niezatarte wrażenia. Ludziom przedsiębiorczym, którzy zechcą podjąć u nas działalność gospodarczą mamy do zaoferowania potencjał bazy lokalowej, szerokie możliwości inwestycyjne a przede wszystkim życzliwość władz  samorządowych,  oraz gościnność mieszkańców Jedlińska.
Zawsze mogą Państwo liczyć na życzliwe, miłe przyjęcie. Życzymy zatem jak najlepszych wrażeń z naszej pięknej Gminy. 

Do zobaczenia  

 
POŁOŻENIE

   Gmina Jedlińsk położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim przy międzynarodowej trasie nr 7 nad rz. Radomką. Graniczy z miastem Radom, a także gminą Przytyk, Stara Błotnica, Stromiec, Zakrzew, Głowaczów i Jastrzębia.
Mapa gminy

Mapa Jedlińska, Mapa Wsoli, Mapa Wielogóry

Jedlińsk - Panorama Gminy - archiwum

» 1 numer
 2, 3, 4, 5,
 6, 7, 8, 9,
 10, 11, 12,
 13, 14, 15,
 16, 17, 18,
 19, 20, 21 22, 23, 24,  25, 26, 27,
 28, 29, 30,
 31, 32, 33,
 34, 35, 36,
 37, 38, 39,
 40, 41, 42,
 Pliki zapisane w formacie PDF
 Pobierz darmową przeglądarkę plików PDF

Gmina Jedlińsk z lotu ptaka


 
MAZOWIECKI
SYSTEM
INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ

ZWIĄZEK GMIN RADOMKA

   Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku, zrzesza 6 gmin Mazowsza położonych w zlewni rzeki Radomki począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk.
   Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska a w szczególności: opracowanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów; ochrona różnorodności fauny i flory; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych; tworzenie warunków do rozwoju turystyki.

więcej o Związku »

Muzeum Ziemi Jedlińskiej

   W związku ze zmianą lokalizacji, działalność muzeum została chwilowo zawieszona.    

    W Jedlińsku od 1994 r. działa Towarzystwo Miłośników Ziemi Jedlińskiej, z którego inicjatywy powstało Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Jana Kloczkowskiego. Ideą przyświecającą powstaniu muzeum było ratowanie od zapomnienia naszej pięknej i bogatej historii.
    

Więcej »

   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEIDG
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zmiana od 1 stycznia 2012 r.
www.firma.gov.pl
- Ulgi dla przedsiębiorców

DANE STATYSTYCZNE

Powierzchnia ogółem:
w tym użytki rolne:
Lasy:
Łączna pow. wód
13872 ha
79%
8,2%
353 ha

Ludność ogółem:

w wieku produkcyjnym:
emeryci i renciści:
Sołectwa:

14 006
7860
1667
31

GOSPODARKA
Rolnictwo:

Ilość gospodarstw rolnych:
Działek rolniczych (do 1ha):
Średnia wielk.Gosp.Rol.:
Jakość gleb-wsk.Bonit:

Przemysł-usługi

Ilość podmiotów z dział.gospodarczą:2 660
2 300
6 ha
0,65(gleby słabe)523

INFRASTRUKTURA

      Najważniejsze urzędy i instytucje: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, 3 ośrodki zdrowia, 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, przedszkole, apteka, komisariat policji, 7 jednostek OSP, Aeroklub Piastów, 3 obiekty pałacowe, PDPS Wsola, Jedlanka, Gospodarstwo Rybne Piastów. Przez teren gminy przebiega 11 km dróg krajowych, 53 km dróg powiatowych i 87 km dróg gminnych. Ponad 100 km dróg w gminie ma powierzchnię utwardzoną.
Wodociągi -
ok. 188 km linii, ok. 94 km przyłączy, 4 stacje wodociągowe,
1 przepompownia, ok. 97% gospodarstw domowych zwodociągowanych. Odbiorców - 3087.
Kanalizacja - oczyszczalnia biologiczna, o max. przepustowości 720m3/dobę, dwie mniejsze (przyszkolne) oczyszczalnie biologiczno-machaniczne o przepustowości 6m3/d i 12m3/d. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,3 km, z użyciem 20 pompowni. Odbiorców - 560.
Odpady - Na jesieni 1998 r. zostało oddane nowoczesne, zgodne z wymogami Unii Europejskiej gminne wysypisko śmieci o pow. 3 ha i poj. 70000 m3. Na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
Gazyfikacja - w gminie jest 37 km sieci w ośmiu wsiach.
Telefonizacja - ponad 2000 gospodarstw posiada telefon

::: INFORMACJA :::

Właścicieli firm działających na terenie Gminy Jedlińsk, informujemy o możliwości
zamieszczenia danych o firmie
na oficjalnej stronie internetowej
 Gminy Jedlińsk
www.jedlinsk.pl/firma
Zainteresowanych prosimy o kontakt
na adres e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

Budowa sieci kanalizacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z  przykanalikami zadanie III, IV, V w miejscowości Jedlińsk - projekt współfinansowany przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  ze  środków  budżetu państwa w  ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

więcej »

ZABYTKI

Do najważniejszych zabytków zalicza się kościół z XVIII wieku, w stylu barokowym z polichromiami i obrazami T.Kuntzego

 

 

Copyright by Gmina Jedlińsk - Wszystkie prawa zastrzeżone
 Zoptymalizowano dla min.: 800x600 16M, MSIE 4+.