Data: Czwartek, 21 Lutego 2019 roku. Do końca roku zostało 314 dni.
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Teodor, Wyszeniega
ul.Warecka 19, 26-660 Jedlińsk      

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

tel. fax: (0-48) 32-13-021

.:. MENU .:.
.:. WYŚLIJ SMS .:.
Wybierz bramkę:
IDEA
PLUS GSM
ERA GSM
 
.:. POGODA .:.
Zobacz jaka dziś jest pogoda w najbliższym mieście-Radomiu
 

.:. PORTALE .:.
Startuj z nami   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA

   Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta /burmistrza , prezydenta miasta / właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży . Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia wydaje się na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
B - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/
C - powyżej 18% zawartości alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres /w przypadku ustanowienia   pełnomocników ich imiona i nazwiska, adres zamieszkania/
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
- przedmiot działalności gospodarczej
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego/

pliki do pobrania 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego , potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

   Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony , nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

» Opłaty za zezwolenia
» Zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
» Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Copyright by Gmina Jedlińsk - Wszystkie prawa zastrzeżone
Zoptymalizowano dla min.: 800x600 16M, MSIE 4+. Wykonanie: Krzysiek