Data: Poniedziałek, 27 Marca 2023 roku. Do końca roku zostało 280 dni.
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert
ul.Warecka 19, 26-660 Jedlińsk      

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

tel. fax: (0-48) 32-13-021

.:. MENU .:.
Rozkład jazdy

Rozkład jazdy

.:. WYŚLIJ SMS .:.
Wybierz bramkę:
IDEA
PLUS GSM
ERA GSM
 
.:. POGODA .:.
Zobacz jaka dziś jest pogoda w najbliższym mieście-Radomiu
 

.:. PORTALE .:.
Startuj z nami   


GODZINY PRACY URZĘDU

 Poniedziałek: 800 - 1600
 Wtorek: 730 - 1530
 Środa: 730 - 1530
 Czwartek: 730 - 1530
 Piątek: 730 - 1530


 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY


REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY  tel. 48 32-13-126

Zadania referatu:
- wydawanie dowodów  » pobierz wniosek
- ewidencja ludności
- prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
- współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami    społecznymi


REFERAT FINANSOWY  tel. 48 32-13-066
 Zadania referatu:
- opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
- sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

Pobierz aktualne wzory deklaracji:
» INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
» DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
» DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
» DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
» INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
» DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
» DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
» DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
» INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
» DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
» DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
» DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO  tel. 48 32-13-087
BUDOWNICTWO
e-mail: inwestycje@jedlinsk.pl
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
  » pobierz wniosek
- wydawanie zaświadczeń stwierdzającego położenie działki » pobierz wniosek

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
e-mail: halina.baran@jedlinsk.pl
Zadania referatu:
- wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o   wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   » więcej
- przygotowanie przepisów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży napojów   alkoholowych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej  » więcej
- prowadzenia rejestru przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego z   terenu Gminy
- wydawanie druków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz udostępnianie   Polskiej Klasyfikacji Działalności
 

REFERAT GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI
tel. 48 32-13-098

e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl
Zadania referatu: 
- prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego w tym:
» wydawanie zezwoleń i nakładanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia
» sprawy dotyczące gospodarki odpadami
» utrzymania porządku w gminie
» zakłócania stosunków wodnych
» wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników     bezodpływowych i transportu nieczystości
- prowadzenie gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie komunalizacji mienia,   ewidencji, obrotu, podziału, wywłaszczeń na rzecz gminy

» Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
» Wniosek o wydaniu decyzji na podział nieruchomości
» Wniosek o wydanie opinii postanowienia do podziału nieruchomości
» Wniosek o rozgraniczenie

URZĄD STANU CYWILNEGO  tel. 48 32-13-126
Zadania referatu
- rejestracja urodzeń
- rejestracja zgonów
- rejestracja małżeństw

Copyright by Gmina Jedlińsk - Wszystkie prawa zastrzeżone
Zoptymalizowano dla min.: 800x600 16M, MSIE 4+. Wykonanie: Krzysiek