Data: Poniedziałek, 27 Marca 2023 roku. Do końca roku zostało 280 dni.
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert
ul.Warecka 19, 26-660 Jedlińsk      

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

tel. fax: (0-48) 32-13-021

.:. WYŚLIJ SMS .:.
Wybierz bramkę:
IDEA
PLUS GSM
ERA GSM
 
.:. POGODA .:.
Zobacz jaka dziś jest pogoda w najbliższym mieście-Radomiu

.:. PORTALE .:.
Startuj z nami                                                                 

  
  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


      W dniu 20 lipca 2005r. Gmina Jedlińsk reprezentowana przez Wójta Gminy – Wojciecha Walczaka zawarła Umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu nr Z/2.14/III/3.1/134/04 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zadanie III, IV, V w miejscowości Jedlińsk” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny.
W wyniku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2005r. przetargu na realizację projektu wpłynęło 6 ofert. Spośród nich w dniu 05.10.2005r. wybrano ofertę Firmy "MELBUD s. c.".
Gmina Jedlińsk zawarła umowę z wykonawcą 20.10.2005r. Wartość projektu na dzień podpisania umowy wynosiła 1769 298,44 PLN. Urealnienie wartości projektu poprzez rozstrzygnięcie przetargu stało się podstawą do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o aneks do umowy nr Z/2.14/III/3.1/134/04/U/67/05. Aneks został podpisany dnia 28.12.2005r.

Całkowita wartość projektu zgodnie z aneksem wyniosła 1.140.527,97PLN.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgnęło kwoty 855.395,97PLN, zaś współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 114.052,80PLN.

Wykonawca rozpoczął roboty 25 października 2005r. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 31 sierpnia 2006r. Wykonano 5981 m. b. kanałów ściekowych oraz 113 sztuk przykanalików. Ponadto wybudowano 7 sztuk pompowni z przyłączami energetycznymi i zrealizowano odbudowę nawierzchni drogowych o powierzchni 1342 m2. W ten sposób zrealizowano cały zakres robót przewidziany w ramach inwestycji i zakończono realizację projektu.

We wrześniu Gmina Jedlińsk złożyła we wrześniu b.r. ostatni wniosek o płatność celem całkowitego rozliczenia projektu.

Do sieci przyłączono 113 gospodarstw domowych. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Jedlińsk powiększyła się o 5,9 km. Tym samym w wyniku realizacji projektu miejscowość Jedlińsk została w pełni skanalizowana.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Copyright by Gmina Jedlińsk - Wszystkie prawa zastrzeżone
Zoptymalizowano dla min.: 800x600 16M, MSIE 4+. Wykonanie: Krzysiek